© Кух А.М., Кух О.М.

Модульний контроль

Введіть Ваше прізвище та ініціали:
Введіть номер академгрупи:

Виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді на запитання!1. Яким аналізатором забезпечується сприйняття людиною аудіовізуальної інформації?
2. З яких елементів складається освітлювально-проекційна система графопроектора?
3. Яке призначення рефлектора проекційному апараті?
4. Графопроектори можуть застосовуватися у великих лекційних аудиторіях
5. Яка оптимальна відстань для розміщення графопроектора по відношенню до екрана?
6. Конденсор діапроектора призначений для
7. Який стандартний розмір діапозитиву?
8. Як правильно розмістити діапозитив у касеті, щоб одержати нормальне зображення?
9. На екрані відображається незмінне зображення, яке учитель супроводжує усним поясненням. Про який вид ТЗН йдеться?
10. Який дидактичний принцип реалізують ТЗН в навчальному процесі?
11. Сприйняття зоровим аналізатором величини, форми предметів і віддалі до них відбувається внаслідок
12. Яка функція ТЗН реалізується в системі „Учитель-учень” на етапі зворотнього зв’язку?
13. Принцип утворення зображень від прозорих носіїв називається
14. З яких частин складається система ТЗН?
15. Який з підходів до класифікації ТЗН характерне виділення категорій засобів: проекційні, звукові, відеотелевізійні, комп’ютерні, допоміжні?
16. Процес передачі і засвоєння знань, умінь і навичок та способів пізнавальної діяльності називається
17. Які види ТЗН переважають в навчальному процесі сучасної школи?
18. Який максимальний розмір транспаранта для графопроектора “Лектор-2000”?
19. Який максимальний розмір зображення може проектуватися епідіапроектором ЕДП-1?
20. Яка з характеристик Web-камери пов'язана із якістю зображення?
21. В основі роботи мультимедійних проекторів лежить принцип
22. Наявність якої системи в електронному проекторі забезпечує можливість приєднання його до різних джерел відеосигналу?
23. Термін працездатності електронного проектора залежить від
24. Який з форматів діапозитиву не підтримується епідіапроектором ЕДП-1?
25. З допомогою чого у фотоапараті можна спостерігати реальний об’єкт?
26. Яка з характеристик цифрового фотоапарата відповідає за розмір зображення?
27. Яку мінімальну потужність повинні мати гучномовці звукотехнічної апаратури для використання в навчальному процесі?
28. Як називається одиниця вимірювання об'єму інформації?
29. Який формат використовують сучасні цифрові фотоапарати для збереження зображень?
30. Який стандарт телевізійного сигналу для кодування кольору використовують в Україні?
31. Яке мінімальне віддалення від телевізора має бути забезпечено при перегляді телепередач учнями?
32. Магнітний або оптично-цифровий запис зображення та звуку на носій інформації називається
33. Який стандарт відеозапису використовують сучасні відеокамери?
34. Яку систему називають відеодвійкою?
35. Учитель на уроці використав відеофрагмент про технологічний процес сталепрокатного комбінату. Яке дидактичне завдання він розв’язав?
36. Відеокамери, призначенні для відеозйомки з записом на касетний відеомагнітофон і відтворення, як правило, в домашніх умовах називаються
37. У видошукачі відеокамери відображуються епізоди відзнятої раніше сцени. Натиснення на кнопку запису ігнорується. В якому режимі працює відеокамера?
38. Послідовність зйомки із наперед визначеним порядком подій та текстовим супроводом називається
39. Систему, яка об’єднує телеприймачі за допомогою кабельного з’єднання високої або низької частоти в одну телевізійну мережу з єдиним джерелом телесигналу називають
40. Де розміщується візуалайзер (телевідеотрансляційна установка) під час навчальних демонстрацій?
41. Документ камера (візуалайзер) це пристрій для демострації
42. Який із запропонованих електронних пристроїв забезпечує мультимедійні властивості ПЕОМ?
43.Зйомка подій, будівель, людей називається
44. Для зйомки дрібних об'єктів у цифоровому фотоапараті використовується режим
45. Процес перетворення звукових коливань у залишкову намагніченість феромагнітної речовини називається
46. Технологія одержання фонограм при якій музичні інструменти поєднуються із цифровими пристроями обробки звуку називається
47. Оптично-цифровий звукозапис в сучасних системах використовує формат стиснення звуку
48. Система, в якій відбувається поєднання комп’ютера із зовнішніми апаратними засобами проектування (відображення) зображень називається
49. Яка з характеристик Web-камери пов'язана із відтворенням відео через комп'ютерну мережу?
50. Яка характеристика електронного проектора визначає можливість його комутації з комп’ютером?