ПРО ПРОЕКТ

    Проект "ШАНС" - "Школа адаптивного навчання студентів" - покликаний привернути увагу студентів, викладачів, методистів, науковців до проблеми стресової гігієни за умов інтенсифікації навчального процесу в сучасному вищому навчальному закладі. Проблема адаптації студентів до новизни сучасних навчальних курсів, освітніх технологій, які застосовуються у ВНЗ, методик рейтингового оцінювання знань, пропедевники неуспішності - це проблеми, які повинні розглядатися і обговорюватися на сторінках проекту.
   Разом з тим, проект прагне допомогти студентам і викладачам в реалізації сучасних освітніх технологій, дистанційного навчання, кейс-технологій, інтернет-навчання, створенні гнучких навчально-методичних комплексів.
    Основними напрямками діяльності проекту "ШАНС" є:
    - навчальний - розробка навчальних курсів та систем тестування з дисциплін, що вивчаються у ВНЗ;
    - методичний - розробка і впровадження сучасних технологій та методик інтенсифікації навчання;
    - науково-популяризаційний - вивчення і популяризація інноваційних технологій навчання.
    Основими принципами проекту є: відкритість, доступність, інформаційність, толерантність, демократичність, масовість.
   Запрошуємо студентів, науковців та викладачів до співпраці!
    НОВИНИ

Рекомендований броузер - CHROME