©Кух А.М., 2015 р.
Практична робота №4. Методи теоретичних та емпіричних досліджень.

Завдання.

Дайте відповіді на запитання:

Дайте відповіді на запитання: