©Кух А.М., 2015 р.
Практична робота №3. Методика проведення анкетування.


Завдання.
1. Проведіть вільну анкету в групі, опрацюйте результати і складіть план бесіди про вибір професії. Продумайте гіпотезу, яку слід перевірити в бесіді, підберіть підтримуючі і цільові питання, ознаки спостереження в процесі бесіди. Гіпотеза: чи є міркування престижу головним мотивом вибору професії студентів?
2. Побудуйте анкету для оцінки мотивів вибору професії методом рангових оцінок. Шляхом вільної анкети виявите мотиви. Складіть інструкцію для ранжування. Проведіть анкету в групі (класі) і обчисліть «ваги» мотивів в нормальній шкалі методами, описаними в лекції.
3. Дана матриця рангів (варіант згідно номера в журналі)
а b c d e f g h
4 3 5 7 8 6 2 1
6 3 1 7 2 5 8 2
7 4 6 2 1 5 6 3
8 3 5 1 2 6 4 7
4 5 8 7 2 3 4 1
4 8 7 3 2 5 6 1
4 7 5 2 1 3 8 6
7 1 8 2 6 3 4 4
7 2 5 4 8 6 3 1
6 3 2 7 4 5 8 2
7 4 6 2 1 5 6 3
8 3 5 1 2 6 4 7
4 5 8 7 2 3 4 1
4 8 7 3 2 5 6 1
4 7 5 2 1 2 8 6
7 1 8 2 1 3 4 6

а) складіть матрицю частот;
б) обчисліть значення об'єктів в нормальній шкалі.

Дайте відповіді на запитання: