©Кух А.М., 2015 р.
Практична робота №2. Методика проведення наукових спостережень.


Завдання.
1. Поспостерігайте початок занять з метою визначити тривалість організаційного інтервалу від дзвінка до початку навчального процесу. Зафіксуйте, чим він заповнений. Оцініть раціональність змісту діяльності стутентів і викладача в цей період.
2. Проведіть одноденне спостереження-пошук з метою встановити, яке із занять протягом навчального дня викликало найбільшу захопленість групи. Спробуйте пояснити чому.
3. Проведіть самоспостереження за продуктивністю i свого робочого дня. Зафіксуйте об'єм чистого часу на розумову працю, суспільну діяльність, самообслуговування, відпочинок, пересування і т. д. Виразіть витрату часу у відсотках від загального періоду неспання протягом доби. Дайте оцінку змістовності свого життя протягом дня.
4. Проведіть приховане спостереження за групою при виконанні завдань. Завдання спостереження — рівень активності і відволікання студентів протягом 45 хвилин робочого часу. Заздалегідь підготуйте форму (1) запису кількісних даних спостереження.
Час,  хв                       5   10   15   20   25   30   35   40   45
Число непрацюючих
1) Ряд цифр відповідає хвилинам від початку до завершення спостереження і роботи.
2) У наступній графі пишеться число cтудентів (учнів), не працюють в дану хвилину.
* Приготуйте таблицю, виберіть позицію, що дозволяє бачити поле діяльності групи (класу), і починайте спостереження.
* Після операції занесіть в протокол спостереження загальне враження про активність студентів (учнів) в різні періоди заняття (уроку), визначте причини того або іншого відношення до справи.
* Побудуйте криву активності, використовуючи кількісні дані.
* Повторіть те ж саме в умовах, коли студентам (учням) відомо, що за ними спостерігають (порівняти результати відкритого і прихованого спостережень).

Дайте відповіді на запитання: