©Кух А.М., 2015 р.
Практична робота №1. Методика вивчення контингенту студентів.


Завдання.
1. Проаналізуйте яку-небудь статтю про досвід роботи вчителя (викладача) і визначте суперечності в педагогічних фактах (явищах).
2. Поспостерігайте за групою (класом) і зафіксуйте факти об'єднання колективу і причини конфліктів. Які закони діалектики в цих процесах виявляються?
3. Намітьте план розгляду групи студентів (колективу) як соціально-педагогічного явища. Спробуйте підійти до розгляду колективу з позиції системно-структурного аналізу.
4. Спостерігаючи за студентським колективом, зафіксуйте факти, що доводять, що процес розвитку до якісно нового ступеня (чи з'явилися нові якості взагалі).
5. За допомогою соціометричної методики проведіть вивчення міжособових відносин студентів групи.
6. Проведіть експериментальне вивчення організованості групи, використовуючи методику туристської естафети.

Дайте відповіді на запитання: